Inventa Service spol.s r.o.Praha, organizačná zložka